Lãi quý IV/2022 của tập đoàn Gelex (GEX) chỉ đạt hơn 247 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ

03/02/2023 12:37

Lũy kế cả năm 2022, Gelex ghi nhận doanh thu đạt 32.263,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.093 tỷ đồng.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính mới công bố của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã CK: GEX), doanh thu thuần quý IV/2022 đạt 7.361,4 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ, kéo lợi nhuận gộp giảm 14% về còn 1.311 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm gần 56% về còn 166,2 tỷ đồng, chủ yếu là do lãi từ kinh doanh chứng khoán giảm mạnh và không còn khoản lãi do đánh giá lại khoản đầu tư vào công ty con.

Chi phí tài chính của Gelex tăng hơn 5 tỷ đồng lên 506,8 tỷ đồng, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết là 14,2 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 38 tỷ đồng của quý IV/2021. Chi phí bán hàng hầu như được giữ nguyên ở mức 325 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23,5% về còn 364,2 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, công ty báo lãi quý IV hơn 247,4 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ năm 2021.

Lãi quý IV/2022 của tập đoàn Gelex (GEX) chỉ đạt hơn 247 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ - Ảnh 1

Lũy kế cả năm 2022, Gelex ghi nhận doanh thu đạt 32.263,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.093 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và gần 2% so với thực hiện của năm 2021.

Với kết quả đạt được, GEX hoàn thành gần 90% kế hoạch doanh thu và 80% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gelex đạt 52.400 tỷ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm hơn 10.000 tỷ đồng về còn 19.831 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần 66% về còn 2.520 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở khoản đầu tư trái phiếu.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ tài chính 2022 giảm gần 23% về còn 31.338 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính giảm gần 24% về còn 16.842 tỷ đồng, bao gồm 1.236 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán, tăng 139% và 1.957 tỷ đồng trái phiếu thường, giảm 66,6%. 

Vốn chủ sở hữu của GEX thời điểm cuối năm 2022 là 21.062 tỷ đồng, bao gồm 2.555 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Bạn đang đọc bài viết "Lãi quý IV/2022 của tập đoàn Gelex (GEX) chỉ đạt hơn 247 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ" tại chuyên mục KINH TẾ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 0944.40.40.50 hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).