TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & YẾN TIỆC LUXURY PALACE

Cách lau gương không để lại vết

Bên cạnh dung dịch để lau, bạn cần dùng đúng loại khăn và kỹ thuật, gương sẽ sáng bóng, không để lại vết lau.