Lâm Đồng:Tạm dừng giao dịch 12 tổ chức, cá nhân liên quan Công ty BĐS Nhật Nam

Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát cung cấp thông tin, tạm dừng giao dịch các tài sản của 12 tổ chức, cá nhân liên quan công ty BĐS Nhật Nam.