Thanh Hóa dự kiến đấu giá 586ha đất trong năm 2024

05/03/2024 20:36

Trong năm 2024, Thanh Hóa dự kiến sẽ đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 586ha, thuộc 736 dự án được phê duyệt.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc, phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 tại địa phương này.

Theo đó, trong năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 736 dự án được phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng diện tích đất theo quy hoạch là hơn 2.000 ha. Tổng diện tích đất dự kiến đấu giá là hơn 586 ha với tổng số tiền dự kiến thu là hơn 18.546 tỷ đồng. Số tiền thu được sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật... là hơn 11.336 tỷ đồng.

Trong văn bản được phê duyệt, một số địa phương có nhiều dự án được đưa vào danh mục, như: huyện Đông Sơn 88 dự án, huyện Hoằng Hóa 71 dự án, huyện Thọ Xuân 65 dự án, huyện Thiệu Hóa 55 dự án, huyện Quảng Xương 58 dự án, huyện Nga Sơn 42 dự án...

Để thực hiện tốt nội dung trên, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn, trên cơ sở danh mục các dự án đấu giá được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức đấu giá QSDĐ các dự án theo quy định của pháp luật.

Bất động sản - Thanh Hóa dự kiến đấu giá 586ha đất trong năm 2024

Mặt bằng 3241 tại Tp.Thanh Hóa hoang vắng người ở sau khi được đấu giá thành công.

Các đơn vị này tổ chức xây dựng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo quy định của pháp luật, sát với giá thị trường, nhằm thu hút người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước.

Các đơn vị lựa chọn những dự án đã có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, có khả năng đấu giá thành công, quy mô dự án phù hợp để tập trung triển khai thực hiện đấu giá trước. Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành của pháp luật. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án (nếu có) thuộc thẩm quyền để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thực hiện ký văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đến thời điểm ngày 31/12/2024 phải tổ chức đấu giá thành công, hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt.

Bất động sản - Thanh Hóa dự kiến đấu giá 586ha đất trong năm 2024 (Hình 2).

Dự án của Công ty CP HUD4 tại Tp.Sầm Sơn thưa vắng người ở.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính khi xác định, thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện; đồng thời, thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết "Thanh Hóa dự kiến đấu giá 586ha đất trong năm 2024" tại chuyên mục NHÀ ĐẤT. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 0944.40.40.50 hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).